TVT5 – Robotiikka


TVT5 – Robotiikka kurssi on luonteeltaan teknososiologinen koulukohtainen soveltava kurssi, jossa tutkitaan digitalisaation, tekoälyn ja työn muutoksen vaikutuksia yhteiskuntaan. Lisäksi kurssiin liittyy myös teknisempiä robotiikkaa ja elektroniikkaa sivuavia sisältöjä. Kurssi kytkeytyy sisällöiltään muun muassa fysiikkaan ja yhteiskuntaoppiin (Tuusulan lukio, Hyrylän toimipiste).

Tavoitteet

Opiskelija

  • oppii tunnistamaan robotisaation yhteiskunnallisen merkityksen aikakautemme keskeisenä trendinä ja muutosilmiönä
  • ymmärtää tietoturvan merkityksen tulevaisuuden yhteiskunnassa
  • oppii robotiikkaan ja elektroniikkaan liittyviä teknisiä taitoja

Sisältö

  • Robotisaation yhteiskunnallisten seurausten analysointi
  • Sensoridatan käyttö ohjelmoinnissa
  • Kurssilla sivutaan myös esineiden internetin (IoT), robotiikan, sekä tekoälyn kehitystä.

Arviointi

Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustöihin ja lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).