TVT5 – Robotiikka


Koulukohtaisella soveltavalla TVT5 – Robotiikka kurssilla (Tuusulan lukio, Hyrylän toimipiste) tutustutaan erilaisiin tulevaisuutta muovaaviin teknologioihin, kuten robotiikkaan, 3D-tulostukseen, sekä VR/AR -teknologioihin. Näihin teknologioihin liittyviä teknisiä taitoja opitaan kurssin harjoitustehtävien lisäksi kurssiin liittyvän lopputyön rakentamisen yhteydessä. Lisäksi kurssilla tutkitaan eri teknologioiden kehityksen vaikutuksia yhteiskuntaan. Osa kurssin oppimateriaaleista on englannin kieleisiä.

Tavoitteet

Opiskelija

 • tutustuu erilaisiin tulevaisuutta muovaaviin teknologioihin, sekä ymmärtää näihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia
  • 3D-tulostus
  • VR/AR -teknologiat
  • robotiikka, tekoäly ja IoT
 • oppii eri teknologioihin liittyviä teknisiä taitoja (3D-mallintaminen, ohjelmointi)
 • oppii tunnistamaan robotisaation ja teknologian kehityksen yhteiskunnallisen merkityksen aikakautemme keskeisenä muutosilmiönä

Sisältö

 • 3D-mallintamisen ja tulostamisen alkeita (Tinkercad)
 • VR/AR mallintamisen alkeita (Unity)
 • Robotiikan ja sulatettujen järjestelmien ohjelmoinnin alkeita (Python, Raspberry Pi)
 • Robotisaation ja muiden yhteiskuntaa muovaavien teknologioiden analysointia (essee)

Arviointi

Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustöihin ja lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).