TVT2 – Johdatus pelikehitykseen


  • Koulukohtainen soveltava kurssi (Tuusulan lukio, Hyrylän toimipiste)

Tavoitteet

Opiskelija

  • oppii yksinkertaisen peli / sovelluskehityksen kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja
  • oppii perusteita ohjelmoinnista ja algoritmisesta ajattelusta
  • tuottaa omia sovelluksia ja pelejä harjoitustehtävänä

Sisältö

  • Johdatus ohjelmointiin
  • Peli / sovellussuunnittelu
  • Multimedian hyödyntäminen omissa peleissä / sovelluksissa

Arviointi

Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustöihin ja lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).