TVT1 – Tietokone työvälineenä lukiossa


  • Koulukohtainen soveltava kurssi (Tuusulan lukio)

Tavoitteet

Opiskelija oppii hallitsemaan lukio-opiskelun kannalta keskeiset tieto-ja viestintätekniset taidot. Opiskelija pystyy tuottamaan monipuolista multimediaa useita eri ohjelmistoja ja välineitä hyödyntäen.

Sisältö

  • Sähköisen kurssikokeen suorittaminen
  • Sähköisessä kurssikokeessa käytettävät ohjelmistot
  • Muita ohjelmistoja ja välineitä monipuolisen multimedian tuottamiseen

Arviointi

Arviointi perustuu tehtyihin harjoitustöihin ja lopputyöhön. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).