TVT5 – Kurssin aloitus


Kurssin keskeisiä teemoja ovat

 • Teknologian kehityksen (robotiikka, tekoäly, 3D-tulostus, VR/AR) yhteiskunnallisten vaikutusten tarkastelu
 • Teknologian tutkiminen ja yksinkertaisten omien projektien rakentelu
 • Mahdollinen yritys / yliopistovierailu

Tutkittaessa teknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia, tavoitteena on että opiskelija

 • etsii tietoa monipuolisesti, sekä analysoi sitä kriittisesti
 • kehittyy tiedon tuottajana ja esittelijänä

Teknisessä osuudessa tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää laaja-alaisesti teknologiaan liittyviä tietoja ja taitoja
 • oppii ohjelmointia ja 3d-mallintamista

Elektroniikan ja robotiikan tutkimista varten kurssilla on käytössä Raspberry Pi -yhden piirilevyn tietokoneita, sekä Arduino mikrokontrollereita. Käyttämissämme harjoitustehtävissä ohjelmointikielenä toimii Python (Raspberry Pi) tai C / C++ -pohjainen Arduino. Perustamme muun muassa oman www-palvelimen, sekä luomme yksinkertaisen “tekoälyn” pyörillä liikkuvalle pienelle robotille.

Opiskelija voi halutessaan ostaa oman RaspBerry Pi 3 (Model B) tietokoneen ja microSD muistikortin käyttöjärjestelmää varten (yhteiskustannus noin 50€). Raspberry Pi on mainio työkalu ohjelmoinnin opiskelussa ja omien sulautettujen järjestelmien toteuttamisessa. Koululla on 5kpl lainalaitteita kurssilaisten käyttöön.

Kurssin suoritus voidaan jakaa kuuteen osaan

 1. 3D-mallintaminen ja 3D-tulostaminen
 2. Python ohjelmointikielen perusteiden opettelu
 3. Tekniset harjoitustehtävät Raspberry Pi:llä / Arduinolla
 4. Kaksi esseetä teknologian yhteiskunnallisista vaikutuksista
 5. VR/AR teknologioihin tutustuminen
 6. Lopputyöprojekti (voidaan toteuttaa myös pareittain)

Kurssi arvioidaan S/H.