Tietotekniikka


tietSuomessa lukiot voivat tarjota tietoteniikkaa opiskelijoilleen soveltavina kursseina. Tuusulan lukiossa (Hyrylä) vuonna 2016 aloittavat opiskelijat voivat valita seuraavat kurssit:

 • TVT1 – Tietokone työvälineenä lukiossa (ennen vuotta 2016 aloittaneet koodi AT3)
 • TVT2 – Johdatus pelikehitykseen (ennen vuotta 2016 aloittaneet koodi AT4)
 • TVT3 – Ohjelmointi (ennen vuotta 2016 aloittaneet koodi AT1)
 • TVT4 – Pelikehitys (ennen vuotta 2016 aloittaneet koodi AT2)
 • TVT5 – Robotiikka (ennen vuotta 2016 aloittaneet koodi AT5)

 

Lukioon tullessa opiskelijan olisi hyvä hallita perusteet seuraavista

 • netiketti, tiedon haku, sosiaalisessa mediassa toimiminen, tietoturva, tekijänoikeudet
 • tekstinkäsittely (word, writer, tai docs)
 • taulukkolaskenta (excel, calc, tai sheets)
 • esitysgrafiikka (powerpoint, impress, tai slides )
 • pilvipalveluiden hyödyntäminen yhteistoiminnallisessa työskentelyssä

Mikäli edellä mainituissa taidoissa on puutteita kannattaa opiskelijan valita TVT1 – Tietokone ja tietoverkot työvälineenä lukiossa -kurssi. Kurssia suositellaan kaikille lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Tietotekniikan kurssieilla opiskelija oppii muun muassa

 • käyttämään lukiossa tarvittavia ohjelmistoja, sekä Abitti-koejärjestelmää (TVT1)
 • multimedian luomistaitoja, pilvipalveluiden hyödyntämistä, sekä projektityöskentelytaitoja (TVT1)
 • älylaitteiden sovelluskehitykseen liittyviä käytänteitä ja ohjelmointia visuaalisessa ympäristössä (TVT2)
 • nykyaikaisen ohjelmoinnin perusteita JAVA ohjelmointikielellä (TVT3)
 • pelikehitystä (TVT2 ja TVT4)
 • 3D-pelien tuottamista Unity3D:llä (TVT4)
 • C# ohjelmointikielen perusteita (TVT4)
 • Python ohjelmointikielen perusteita (TVT5)
 • Linuxin perusteet, sekä sulautettujen järjestelmien (robotiikan) kehittämistä (TVT5)
 • analysoimaan robotisaation, sekä IoT:n ja tekoälyn kehityksen vaikutuksia yhteiskuntaan (TVT5)