Tekoäly


Tekoäly -lopputyöaihetta voidaan lähestyä joko yhteiskunnallisesta, tai teknisestä näkökulmasta.

  • Teknisessä lähestymistavassa tavoitteena on kuvata tekoälyn, tarkemmin neuroverkkojen toimintaperiaate yleisellä tasolla (huomaa Python koodi artikkelin loppupuolella). Myös historiallinen näkökulma tekoälyn kehitykseen on hyvä ottaa mukaan.
  • Yhtenä vaihtoehtona voit alkaa suorittaa tätä tekoälyyn liittyvää MOOC-kurssia.
  • Voit käyttää myös omia lähteitä (näistä voit sopia tarkemmin opettajan kanssa).
  • Yhteiskunnallisen näkökulman tarkasteluun löytyy runsaasti mielenkiintoisia lähteitämyös muista lopputyön aiheista (robotisaatio, uhkakuvat, tulevaisuuden teknologiat) . Lue läpi (ja suomenna) myös tämä artikkeli tekoälyn selitettävyydestä. Sovi tarkemmasta aiheen rajauksesta opettajan kanssa.