Tulevaisuuden teknologiat ja niiden yhteiskunnalliset vaikutukset


Tässä lopputyössä toteutetaan esitelmä jostain tulevaisuuden (tai tämän päivän) teknologiasta ja kyseisen teknologian yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tarkoituksena on etsiä mielenkiintoisia lähteitä (videoita ja artikkeleita (kuten vaikka tämä)), joiden pohjalta toteutetaan esitelmä (Google Slides, MS Powerpoint, Prezi…). Esitelmässä on oltava vuorovaikutteista sisältöä (esimerkiksi Google Forms kysely tai Sokrative visailu). Esitelmä tulisi olla kestoltaan noin 20-25 minuuttia ja se esitetään Platonin akatemiassa.

Alla olevat videot toimivat esimerkkiaineistona esitelmään (saa käyttää, etsi itse lisää mielenkiintoisia aineistoja)