Python ohjelmointi


Kurssi aloitetaan opettelemalla Python ohjelmoinnin perusteet (jos olet jo aiemmin opiskellut Pythonin perusteet, voit siirtyä RaspBerry Pi -osioon). Pythonia käytetään myöhemmin kurssin Raspberry Pi projekteissa. Pythonissa on yksinkertainen syntaksi verrattuna esimerkiksi JAVA -ohjelmointikieleen.

Python ohjelmoinnin perusteisiin käytetään aikaa 2-3 oppituntia kurssin alussa. Oppiminen tapahtuu kirjautumalla codeacademyn mainiolle Python -kurssille (aseta pikalinkki). Codeacademyn kurssi on englanninkielinen. Eteneminen tapahtuu yksilöllisesti opettajan ohjaamana.

“pakolliset” sisällöt

  • Python syntax
  • Strings and Console Output
  • Conditionals and Control Flow
  • Functions

Suositeltavat syventävät sisällöt

  • Koko loppukurssi (voi tehdä kurssin päättötyönä loppuun)