Pitkä matematiikka


pm2Pitkän matematiikan opiskelija

 • saa valmiuksia laaja-alaisiin jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakoulussa
 • omaksuu matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä
 • saa käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä
 • oppii soveltamaan matematiikkaa arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.

Pitkän matematiikan kurssien (LAN) arviointi koostuu

 • Kurssikokeesta
 • Jatkuvasta arvioinnista

Kurssiarvosana muodostuu kurssikokeen arvosanasta  + / – maksimissaan 0,75 yksikköä jatkuvasta arvioinnista. Käytännössä opettaja voi siis pyöristää vahvan jatkuvan näytön perusteella esimerkiksi kokeen arvosanan 8+ kurssiarvosanaksi 9. Vastaavasti heikon jatkuvan näytön perusteella esimerkiksi kokeen arvosanan 9- voidaan pyöristää kurssiarvosanaksi 8.

Jatkuvaan näyttöön vaikuttavat seuraavat tekijät

 • Poissaolot ja myöhästymiset
 • Tehtyjen harjoitustehtävien määrä ja ratkaisujen laatu
 • Tuntiaktiivisuus
 • Itsearviointi
 • Oman oppimisen optimointi

Vihko ja tehtävälomake palautetaan täytettyinä kurssikokeeseen.

Mikäli opiskelijalla on poissaoloja yli 3kpl, siirtyy kurssi itsenäisesti suoritettavaksi. Itsenäiseen suoritukseen kuuluu minimissään 90kpl harjoitustehtäväratkaisuja, sekä välitestien ratkaisut / itsearviointi. Vihkon palautus kurssikokeeseen / uusintakokeeseen. Itsenäisestä suorituksesta on saatava vähintään arvosana 5 (muuten merkitään K).