Ohjelmoi peli Raspberry Pi:lle


Tässä harjoitustyössä tutustutaan pelikehityksen Pythonilla mahdollistavaan Pygame -moduuliin. Jos Pygame ei ole ennestään tuttu, vaatii tämä harjoitustyö reilusti aikaa.

Harjoitustyön tavoitteena on

  • Oppia Pygame pelikehitystä
  • Saada aikaan Raspberry Pi:llä toimiva peli
  • Erityisen hienoa olisi, jos peli hyödyntäisi (tavalla tai toisella) Raspberryyn kytkettyjä sensoreita!
  • Peli esitellään kurssin lopussa

Pygamen virittelyyn ja peliohjelmoinnin opetteluun käytetään tällä kurssilla tätä engalnninkielistä mainiota opasta (erityisesti Raspberry Pi:lle tarkoitettu opas).

  • Kaikki kirjan koodiesimerkit löytyvät Githubista (Github on eräänlainen koodisome, ja se perustuu Git -versionhallintaohjelmisoon). Voit ladata koodiesimerkit Raspin terminaalista komennolla:
    • git clone https://github.com/seanmtracey/Games-with-Pygame.git
  • Saatat joutua googlailemaan, jotta saat pygamen toimimaan Raspberry Pi:llä. Kysy tarvittaessa opettajaa avuksi!