Lyhyt matematiikka


Tämän sivsuton lyhyen matematiikan kurssit noudattavat vanhaa opetussuunnitelmaa. Uuden opetussuunnitelman mukaisia kursseja saatetaan julkaista tulevaisuudessa.

Lyhlm2yen matematiikan opiskelija

  • oppii käyttämään matematiikka elämän eri tilanteissa
  • sekä saa valmiuksia jatko-opintoihin.

Lyhyen matematiikan kurssien arviointi (LAN) koostuu

  • Kurssikokeesta
  • Jatkuvasta arvioinnista

Kurssiarvosana muodostuu kurssikokeen arvosanasta  + / – maksimissaan 0,75 yksikköä jatkuvasta arvioinnista. Käytännössä opettaja voi siis pyöristää vahvan jatkuvan näytön perusteella esimerkiksi kokeen arvosanan 8+ kurssiarvosanaksi 9. Vastaavasti heikon jatkuvan näytön perusteella esimerkiksi kokeen arvosanan 9- voidaan pyöristää kurssiarvosanaksi 8.

Jatkuvaan näyttöön vaikuttavat seuraavat tekijät

  • Poissaolot ja myöhästymiset
  • Tehtyjen harjoitustehtävien määrä ja ratkaisujen laatu
  • Tuntiaktiivisuus
  • Itsearviointi
  • Oman oppimisen optimointi

Vihko ja tehtävälomake palautetaan täytettyinä kurssikokeeseen.

Mikäli opiskelijalla on poissaoloja yli 3kpl, siirtyy kurssi itsenäisesti suoritettavaksi. Itsenäiseen suoritukseen kuuluu minimissään 90kpl harjoitustehtäväratkaisuja, sekä välitestien ratkaisut / itsearviointi. Vihkon palautus kurssikokeeseen / uusintakokeeseen. Itsenäisestä suorituksesta on saatava vähintään arvosana 5 (muuten merkitään K).