Harjoitustehtävä 8


Tässä harjoitustehtävässä testataan omaa laitetta ja tutustutaan sensoreihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin

Yllä olevassa esimerkkisovelluksessa ei ole yhtään OrientationSensor -luokallle sopivaa Label-kenttää. Voit keksiä oman kentän OrientationSensorin ominaisuuksista/metodeista käsin. xyz- liikuttelun tunnistus hoidetaan AccelerometerSensor luokan avulla. Tulostus on hyvä hoitaa esimerkiksi seuraavassa pyöristetyssä muodossa:

Laitteen ruudun leveys ja korkeus löytyvät Screen1-luokasta, loput ominaisuudet löytyvät LocationSensor -luokasta.