Harjoitustehtävä 6


Tässä harjoitustehtävässä tutustutaan Drawing and Animation -osiosta löytyvään Canvas-komponenttiin. Canvas-komponentti on kuin koordinaatisto, jonka keskipiste (0,0) on ruudun vasen yläkulma. Huom! y-koordinaatti kasvaa alaspäin, x-koordinaatti kasvaa oikealle päin. Oman laitteesi pikselileveyden- ja korkeuden saat selville seraavilla (Screen1-luokasta löytyvillä) metodeilla (voit tulostaa nämä arvot testisovelluksessa label-komponenttiin):

Tehtävänäsi on tehdä sovellus, jonka avulla piirretään halutun kokoisia ympyröitä. Ympyröiden väri asetetaan satunnaiseksi (arvotaan RGB-väri).

Designerissa tarvitaan ainoastaan Canvas-komponentti.

Blocks osiossa:

  • Muodosta globaalit muuttujat ympyrän keskipisteen x- ja y -koordinaateille ja säteelle (voit luoda globaalit muuttujat myös kehän pisteen x- ja y -koordinaateille)
  • Tarvitset seuraavia palikoita jotta voit säätää ympyrän keskipisteen koordinaatit ja kehän pisteen koordinaatit
  • Ympyrän säde täytyy laskea koordinaattien avulla (kahden pisteen etäisyys koordinaatistossa, Pythagoraan lause…)
  • Ympyrän piirtäminen onnistuu näppärästi seuraavalla palikalla (x=keskipisteen x-koordinaatti, y=y-koordinaatti ja r=säde)
  • Värin asettaminen satunnaiseksi onnistuu Math-luokasta löytyvän Random-työkalun ja Colors-luokasta löytyvän make color työkalun avulla. Make color metodi luo RGB-värin annetusta kolmen numeron (kukin arvoltaan 0-255) listasta. RGB-väri (RedGreenBlue) muodostuu siis kolmesta lukuarvosta välillä 0-255. Esimerkiksi musta on 0-0-0 ja valkoinen on 255-255-255.
  •