Harjoitustehtävä 4


Tässä tehtävässä tutustutaan globaalien muuttujien käyttöön, sisäkkäisiin if-lauseisiin ja kello-komponenttiin. Kello-komponentti löytyy designerista User Interface -komponenttiryhmästä (Clock). Jokaisella kellolla on ominaisuutena TimerIntervall millisekunteina. Kellon avulla voi siis toistaa haluttuja operaatioita TimerIntervall -muuttujan määräämässä tahdissa.
Harjoitustehtävänäsi on toteuttaa taaksepäin kulkeva kello!

Alussa kellon paikalla lukee (Label-komponentti) Time turns, jonka jälkeen aika päivittyy sekunnin välein kello-komponenttiin. Toteuta myös sovelluksessa näkyvä Speed up -painike, jonka avulla aika kulkee nopeammin taaksepäin.

Tarvitset sovellusta varten Designerissa:

  • Label-komponentti ajan tulostamista varten (tulosta muodossa hh:mm:ss)
  • Painike ajan nopeuttamista varten
  • Kello-komponentti (TimeIntervall säädetty alussa 1000ms)

Blocks-osiossa:

  • Globaalit muuttujat sekunneille, minuuteille ja tunneille ALUSSA (kun sovellus käynnistetään)
  • Globaalien muuttujien (sekuntien, minuuttien ja tuntien) muuttaminen kello-komponentissa (tarvitset tätä varten useita sisäkkäisiä if-ehtolauseita, ks. kuva alla)
  • Tulostus fiksussa muodossa (tarvitset tätäkin varten sisäkkäisiä if-ehtolauseita, sekä mahdollisesti lisää muuttujia ja Text-luokan join-lauseita)
  • nopeutuspainike, joka muuttaa kellon TimerIntervall-asetusta (voit esimerkiksi puolittaa nykyisen arvon)

Lisätehtävä: Toteuta painike, joka kääntää ajan kulun takaisin oikeaan suuntaan!