Harjoitustehtävä 2


Tässä harjoitustehtävässä tutustutaan Blocks-näkymään.

 

Tavoitteena on oppia perusteet App Inventorin Designer-näkymässä luotujen komponenttien toimminnallisuuden ohjelmoinnissa.

Harjoitustehtävänä toteutetaan sovellus, joka kysyy käyttäjän nimen ja iän, tervehtii käyttäjää ja kertoo onko tämä täysi-ikäinen (tulostuksen tarkempi muoto on vapaa).

Tarvitaan

  • Kysymystekstejä ja lopullista tulostusta varten Label-komponentteja (Designer näkymä)
  • Käyttäjän nimeä ja ikää varten TextBox-komponentit, sekä Button-komponentti täysi-ikäisyyden tarkistukselle (Designer näkymä)
  • TextBox, Label – ja Button -komponenttien toiminnallisuuden ohjelmointi (Blocks -näkymä, tarvitset muun muassa Control välilehden If-ehtopalikkaa täysi-ikäisyyden tarkistuksessa)

Lisätehtävä: Kysy ohjelmassa lisäksi käyttäjän lempiväriä.

Tarvitset tätä varten

  • List Picker -“listasta valinta”-komponentti (Designer-näkymä)
  • Globaaliksi muuttujaksi määritelty lista (Blocks-näkymä), johon värit tallennetaan. Toteuta myös värin lisääminen
  • Tulosta edellisen kohdan “tervehtiminen / iän tarkistaminen” käyttäjän valitsemalla värillä

Seuraavasta videosta voi olla apua sovelluksen luomisessa.