Harjoitustehtävä 3


Tässä harjoitustehtävässä tutustutaan tarkemmin ohjelmointiin Blocks-näkymässä. Opetellaan käyttämään erityisesti Control-palikoista: while-silmukkaa.

Harjoitustehtävänä on toteuttaa sovellus, joka laskee annetun luvun kertoman. Esimerkiksi luvun 5 kertoma on 5! = 5·4·3·2·1 = 120.

Tulostus muodossa 5!=120.

Lisätehtävä1: Myös kertolasku tulostuu näytölle, eli tulostus muodossa 5! = 5·4·3·2·1 = 120.

Lisätehtävä2: Toteuta myös muita laskutoimituksia

 vihje (spoiler alert!):

Luo globaalit muuttujat kertomanLopputulos ja kertoja. Aseta aluksi kertomanLopputuloksiksi 1 ja kertojaksi käyttäjän syöttämä arvo. Luo sitte while-silmukka, jossa

  • kertomanLopputulos saa uudeksi arvokseen kertomanLopputulos * kertoja
  • kertoja pienenee yhdellä

Silmukkaa toistetaan niin kauan, kun kertoja > 0.